Godziny otwarcia:
poniedziałek 12:00-18:00
wtorek - czwartek 10:00-18:00
piątek 10:00-16:00
Ubezpieczenia komunikacyjne
Ubezpieczenia majątkowe
Ubezpieczenia osobowe
Ubezpieczenia zdrowotne
Gwarancje ubezpieczeniowe
OC w życiu prywatnym
Slider

 

to polisa, która ma zabezpieczyć bliskich na wypadek śmierci ubezpieczającego. Za określoną wysokość składki towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązuje się wobec spadkobierców, czy osób uposażonych  do wypłaty określonej kwoty pieniężnej na wypadek śmierci klienta. Taką umowę zawiera się dożywotnio lub na czas określony. Warto wiedzieć, że w standardowym ubezpieczeniu na życie wszystkie opłacone składki, (jeśli nie zostaną wypłacone ze względu na śmierć ubezpieczającego) są przez niego bezpowrotnie tracone. Fakt, że w okresie trwania umowy klientowi nic się nie stało powoduje utratę składek.

Klient może jednak zdecydować o rozszerzeniu ochrony. Wówczas takie ubezpieczenie może uwzględnić również np. ochronę na wypadek inwalidztwa oraz niezdolności do pracy. Wtedy także osoba ubezpieczona ma możliwość wypłaty świadczenia i skorzystania w przypadku doznania trwałego uszczerku na zdrowiu. Dodatkowe opcje to: ochrona na wypadek zawału, udaru, operacji chirurgicznej, rehabilitacji i obowiązkowej hospitalizacji. Warto wiedzieć, iż łączone są również z ochroną przed zachorowaniem na nowotwory. zawsze powinna być właściwie dopasowana do wymogów klienta i do potrzeb jego rodziny.

  Zakres ubezpieczenia*

  Opisz dokładnie jaki zakres ubezpieczenia Ciebie interesuje*

  Imię*

  Nazwisko*

  Data urodzenia*

  Adres e-mail*

  Numer telefonu*

  Dla wielu z nas życie jest barwną przygodą. Jednak pamiętajmy, że obfituje w różne zdarzenia, czasem dobre, ale niekiedy również złe i przykre. I choć nie mamy możliwości przewidzieć w 100% wszystkich groźnych wypadków losowych, możemy poszukać odpowiedniego zabezpieczenia. W sytuacji, w której dojdzie do jakiegoś nieszczęścia i będziemy potrzebowali wsparcia finansowego, na przykład na leczenie lub rekonwalescencję, ubezpieczenia na życie pomogą rozwiązać większość problemów. Jest to jedna z najskuteczniejszych form radzenia sobie ze skutkami nieprzyjemnych zdarzeń, takich jak wypadki komunikacyjne, przewlekła choroba czy operacja chirurgiczna. Odpowiednio dobrane ubezpieczenie gwarantuje świadczenie pieniężne, które zaspokoi najbardziej palące potrzeby. Warto zapoznać się z aktualną ofertą, aby wybrać rozwiązanie idealne na miarę potrzeb.

  Dlaczego jest tak ważne?

  W życiu zdarzają się najróżniejsze przypadki. Czasem mamy szczęście, a czasem wręcz odwrotnie – pech nas nie opuszcza. Niestety, wiadomo przy tym, że nie mamy możliwości wszystkiego przewidzieć ani tym bardziej uchronić się przed daną sytuacją. Szczególnie jeśli okoliczności są całkowicie od nas niezależne. Co w takiej sytuacji? Jak sobie poradzić z, często przykrymi, skutkami zdarzeń losowych?

  Aby chociaż w części móc przeciwdziałać poważnym konsekwencjom tego, co spotyka nas i naszych bliskich, najlepszym możliwym sposobem jest wykupienie polisy na życie. Jest to produkt, który można dopasować do własnej sytuacji oraz potrzeb. Niektóre warianty obejmują jedynie świadczenie w przypadku śmierci ubezpieczonego, inne z kolei pomagają w trudnych chwilach, na przykład po chorobie lub przebytej operacji. Konkretną opcję najlepiej wybrać indywidualnie, ponieważ każdy z nas jest inny i ma odmienne potrzeby oraz oczekiwania co do tego rodzaju rozwiązań. Warto pamiętać również o tym, że oferta towarzystw ubezpieczeniowych jest na bieżąco aktualizowana i dopasowywana do bieżącej sytuacji i współczesnego stylu życia.

  Każdy powód jest dobry, aby wykupić ubezpieczenie na życie

  Motywacje założenia polisy mogą być bardzo różne. Każdy z nas jest przecież inny, prowadzi odmienny tryb życia, wyróżnia się innym światopoglądem, a także ma inne potrzeby. Dlatego właśnie, wychodząc naprzeciw zmieniającym się oczekiwaniom, firmy ubezpieczeniowe oferują szereg możliwości i różnych wariantów polis na życie.

  Indywidualne warunki oraz sytuacja życiowa w dużej mierze będą predestynowały nas do wyboru konkretnego rozwiązania. Być może zależy nam jedynie na regularnym oszczędzaniu, ale być może w dalszej przyszłości czeka nas skomplikowana operacja i chcielibyśmy zabezpieczyć siebie i bliskich w czasie rekonwalescencji. Do każdej z takich sytuacji można dopasować konkretny wariant ubezpieczenia. Musimy jednak dokładnie znać swoje potrzeby i oczekiwania. Kluczowe jest więc to, aby przed podjęciem wyboru, dokładnie przeanalizować własną sytuację i odpowiedzieć sobie na pytanie, czego tak naprawdę pragniemy. Uzyskane w ten sposób informacje pozwolą spersonalizować ofertę dla konkretnej osoby. Pomoże w tym z pewnością wykwalifikowany doradca ubezpieczeniowy, który, dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, dopasuje indywidualnie skrojone rozwiązanie.

  Ubezpieczenie na życie – na czym polega?

  Planując zakup polisy na życie, oprócz ustalenia indywidualnych wytycznych, bardzo ważne jest także ustalenie budżetu, jakim dysponujemy. Od jego wysokości również zależeć będzie dopasowanie konkretnego wariantu. Warto wiedzieć, że to bardzo obszerna kategoria, obejmująca szereg uszczegółowionych opcji. Produkt ogólny zakłada wypłatę świadczenia pieniężnego jedynie w przypadku śmierci ubezpieczonego. Dopiero rozszerzenie pakietu podstawowego skutkuje zwiększeniem zakresu możliwości wypłaty środków. Co więcej, wysokość świadczenia dla takiej polisy jest z góry ściśle określona i nie podlega żadnym zmianom w trakcie okresu opłacania składek.

  Indywidualna polisa na życie – rozwiązanie na miarę potrzeb!

  Osoby, którym zależy na szerszym spektrum ochrony, mogą zdecydować się na bardziej rozbudowany wariant polisy. W tej kwestii ubezpieczony ma wiele możliwości do wyboru. Najpopularniejsze opcje dodatkowe zakładają między innymi wypłatę środków w przypadku zdiagnozowania poważnej choroby, a nawet złośliwego nowotworu. Alternatywne pakiety obejmują również pomoc finansową po pobycie w szpitalu czy po przejściu operacji lub zabiegu chirurgicznego. Możemy także zabezpieczyć się na okoliczność udziału w wypadku komunikacyjnym, a także powstałym w jego wyniku uszczerbku na zdrowiu, który może wywołać na przykład czasową niezdolność do pracy.

  Dobranie odpowiedniego wariantu jest najskuteczniejszym sposobem na to, aby uchronić się przed przykrymi skutkami zdarzeń losowych. Należy jednak przy tym pamiętać, że każde rozszerzenie pakietu może wiązać się z koniecznością zawiązania nowej umowy lub podpisaniem aneksu, a także ze zwiększeniem wysokości składki. Wszelkie modyfikacje można wprowadzić w dowolnym momencie okresu ubezpieczeniowego. Możemy dodawać nowe elementy, jak również rezygnować z dotychczas obowiązujących. Zwykle, uzupełnienie pakietu o kilka dodatkowych opcji kosztuje tylko trochę więcej niż podstawowa składka. Warto jednak mieć świadomość, że oferta zawsze ustalana jest indywidualnie.

  Dodatkowe świadczenia w ramach ubezpieczenia na życie

  Współczesne polisy na życie coraz częściej obejmują także szereg dodatkowych świadczeń, niezwiązanych z wypłatą środków finansowych. Należą do nich między innymi transport medyczny w razie wypadku lub pilnej konieczności kontaktu z lekarzem. Mogą obejmować również dostarczenie leków, a nawet pomoc psychologa lub innego specjalisty, u którego konsultacja jest wymagana. W ramach polisy niekiedy możemy ubiegać się ponadto o pomoc w zorganizowaniu rehabilitacji, a w niektórych przypadkach także o wsparcie po długotrwałej hospitalizacji.

  Jest to swego rodzaju pakiet assistance, który może okazać się bardzo pomocny w sytuacji poważnego kryzysu. Zwykle stanowi on opcję dodatkową i wiąże się z rozszerzeniem podstawowego wariantu ubezpieczenia. Warto przed podpisaniem umowy z firmą ubezpieczeniową dowiedzieć się o możliwość wykupienia tej wersji polisy. Możemy także skonsultować się z naszym doradcą ubezpieczeniowym, który zaproponuje najlepsze dla nas rozwiązanie.

  Mieszane ubezpieczenie na życie – na czym polega?

  Ubezpieczenie na życie jest najczęściej formą ubezpieczenia na wypadek śmierci lub nieszczęśliwego wypadku osoby ubezpieczonej. Często zakłada także szeroko zakrojoną pomoc w związku z zaistniałymi wydarzeniami. Zwykle jednak opiera się na wypłacie świadczenia finansowego, w związku ze zdarzeniem uwzględnionym w zobowiązaniu firmy ubezpieczeniowej. Tymczasem klienci coraz chętniej patrzą na polisę jako swego rodzaju fundusz, który pozwala nie tylko chronić, ale również odkładać pieniądze.

  Tego typu produkty noszą nazwę mieszanych ubezpieczeń, ponieważ zakładają z jednej strony możliwość oszczędzania środków, ale również zabezpieczenia siebie i bliskich przed przykrymi konsekwencjami wypadków czy choroby.

  Popularnym rozwiązaniem, wybieranym coraz częściej, jest ubezpieczenie oszczędnościowe na życie i dożycie. Jest to rodzaj polisy, która trwa przez z góry określony czas. Może to być na przykład okres do przejścia na emeryturę. Po przekroczeniu ustalonego momentu, środki (w umówionej wcześniej kwocie) wypłaca się ubezpieczonemu, a ten może je przeznaczyć na dowolny cel. Co więcej, polisa taka chroni nas w czasie trwania umowy i w razie zdarzenia losowego, określonego w zapisie dokumentu, możemy liczyć na wypłatę świadczeń pieniężnych.

  Dużym zainteresowaniem cieszy się również tak zwane ubezpieczenie posagowe. To rodzaj funduszu, który gromadzimy z myślą o przyszłości swojego dziecka. W tym przypadku także określa się górną granicę, czyli tak zwany termin ważności ubezpieczenia. Po przekroczeniu go zgromadzone środki wypłaca się osobie uposażonej – beneficjentowi. Co więcej, w okresie składkowym dziecko jest także objęte ubezpieczeniem, co oznacza, że w razie zdarzenia losowego uwzględnionego w umowie, przysługuje mu wypłata świadczenia pieniężnego.

  Ciekawą formą ubezpieczenia mieszanego jest także ubezpieczenie inwestycyjne. To idealne połączenie polisy ochronnej z rodzajem funduszu, na którym odkładamy dodatkowe środki. Poszczególne oferty tego typu mogą różnić się od siebie w zależności od tego, na którą firmę ubezpieczeniową się zdecydujemy. Zwykle jednak schemat jest taki sam dla wszystkich ubezpieczeń. Część środków przeznacza się na różnego rodzaju inwestycje, mające pomnożyć nasze zyski. Pozostała część zaś idzie na poczet składki, czyli na ochronę życia i zdrowia. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które planują długoterminowe oszczędzanie. Za minimalny okres odkładania środków przyjmuje się od 5 do 10 lat.

  Na co należy uważać, wykupując polisę ubezpieczeniową?

  Bardzo ważnym aspektem podpisania każdej umowy ubezpieczeniowej jest wcześniejsze zapoznanie się z tak zwanym wyłączeniem odpowiedzialności. Są to, innymi słowy, warunki, jakie należy spełnić, aby oczekiwać ewentualnej wypłaty świadczenia. Każda firma ubezpieczeniowa może je ustalać indywidualnie.

  Najogólniej rzecz ujmując, chodzi o sytuacje, w których organ ubezpieczający może odmówić realizacji postanowień polisy. Może się wówczas okazać, że polisa nie zostanie zrealizowana, mimo że doszło do sytuacji w niej opisanej. O jakie okoliczności chodzi? Ubezpieczyciel chroni się w ten sposób przed ryzykiem wystąpienia nadużyć ze strony osoby wykupującej polisę. Zdarza się bowiem, że ubezpieczony świadomie doprowadza do zdarzenia określonego w umowie, aby uzyskać świadczenie pieniężne. Przykładem może być zatajenie z premedytacją ważnych informacji na temat stanu swojego zdrowia. Wyłączenie odpowiedzialności dotyczy również samookaleczenia, a nawet samobójstwa (jeśli popełniono je w ciągu pierwszych dwóch lat od daty zawarcia umowy).

  Warto zapoznać się dokładnie z tymi warunkami. Każde przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe określa je samodzielnie. Pozwoli nam to uniknąć ewentualnych przykrych niespodzianek.

  Karencja ubezpieczenia – co to jest?

  Jest to okres liczony od chwili podpisania umowy, do czasu rozpoczęcia ochrony ustalonej w dokumencie. Karencja uniemożliwia nieuczciwe działania, na przykład wykupienie polisy na chwilę przed planowaną operacją (o której ubezpieczony doskonale wie). Obejmuje także ubezpieczenie kobiety ciężarnej spodziewającej się świadczenia z tytułu porodu. Szczegółowe warunki zwykle określa się w każdym przypadku indywidualnie, dopasowując je do konkretnych zapisów umowy oraz danego klienta i jego oczekiwań.

  Ile kosztuje ubezpieczenie na życie?

  Wysokość składki zależna jest od wielu czynników. W pierwszej kolejności bierze się pod uwagę wiek, stan zdrowia oraz okres trwania polisy. Ważna jest także całkowita wartość ubezpieczenia. Co więcej, każde towarzystwo ubezpieczeniowe posiada swoje własne cenniki, na podstawie których ustala się wysokość opłaty. Aby więc uzyskać pełny obraz sytuacji, najlepiej jest porównać oferty różnych firm i dopiero na tej podstawie dokonać wyboru. Dobrym pomysłem może być również zasięgnięcie porady profesjonalnego doradcy ubezpieczeniowego, który z pewnością dopasuje ofertę do indywidualnych potrzeb.

   Zakres ubezpieczenia*

   Opisz dokładnie jaki zakres ubezpieczenia Ciebie interesuje*

   Imię*

   Nazwisko*

   Data urodzenia*

   Adres e-mail*

   Numer telefonu*

   No tags for this post.