Godziny otwarcia:
poniedziałek 12:00-18:00
wtorek - czwartek 10:00-18:00
piątek 10:00-16:00
Ubezpieczenia komunikacyjne
Ubezpieczenia majątkowe
Ubezpieczenia osobowe
Ubezpieczenia zdrowotne
Gwarancje ubezpieczeniowe
OC w życiu prywatnym
Slider

Ubezpieczenia mieszkań i domów

Domy i mieszkania – jakie ubezpieczenie wybrać?

Ubezpieczenie nieruchomości odnosi się do mienia. Możesz chronić mieszkanie, dom oraz budynek w budowie (zarówno w trakcie stawiania, jak i przebudowywania oraz rozbudowywania). Polisa mieszkaniowa ma charakter dobrowolny. Są jednak dwa wyjątki od reguły – w przypadku kredytu hipotecznego – wówczas bank wymaga od Ciebie polisy oraz gdy posiadasz nieruchomość wchodzącą w skład gospodarstwa rolnego o powierzchni większej niż 1 hektar – wtedy musisz posiadać tzw. polisę rolną.

Ubezpieczenie mieszkania oparte jest na umowie, w której ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia strat wynikłych z określonych zdarzeń losowych. Maksymalne odszkodowanie może być równe sumie ubezpieczenia mieszkania, domu, nieruchomości. Nie może ono jednak nigdy przekroczyć wartości poniesionych szkód. 

Aby otrzymać odszkodowanie, powinieneś dopełnić wszystkich formalności opisanych w umowie i zdążyć zgłosić szkodę. Ważna jest również przyczyna powstania szkody – musi ona mieścić się w zakresie ochrony oraz nie może powstać na skutek Twojego celowego działania.

Ubezpieczenie mieszkania może obejmować mury, elementy stałe i ruchomości domowe.

Ochroną mogą także zostać objęte inne budynki znajdujące się na posesji (np. altana, budynki gospodarcze),piwnica i garaż, a także znajdujące się w jej obrębie wyposażenie. Polisę można także rozszerzyć nawet o domek letniskowy.

Ochrona dotyczy nieruchomości, ale nie tylko. Również lokatorzy są nią objęci. Dzięki OC w życiu prywatnym unikniesz odpowiedzialności finansowej za szkody spowodowane przez Twoje dziecko, a w ramach ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) będziesz chroniony w razie wypadku, który przytrafił Ci się w domu czy mieszkaniu. Sam zdecydujesz, co wejdzie w skład Twojej polisy. Jednak ubezpieczyciel ma prawo odmówić ubezpieczenia od określonego ryzyka (np. od powodzi) lub konkretnych przedmiotów (np. dzieł sztuki).

  Rodzaj budynku

  Rodzaj użytkowania*

  Data rozpoczęcia ubezpieczenia*

  Obecne towarzystwo*

  Numer obecnej polisy

  Rok budowy*

  Powierzchnia*

  Zabezpieczenia*

  Drzwi antywłamanioweAlarmMonitoringOsiedle dozorowaneZamki atestowane

  Czy posiadasz garaż?*

  Czy jest prowadzona działalność gospodarcza*

  Czy potrzebna jest cesja na bank?*

  Czy jest odbiór końcowy?*

  Adres budynku*

  Numer domu*

  Numer lokalu*

  Kod pocztowy*

  Miasto*

  Wartość domu/lokalu (PLN)* Rynkowa wartość

  Wartość stałych elementów (PLN)* Ruchomości to wszystkie przedmioty, które znajdują się wewnątrz budynku.

  Wartość ruchomości* Ruchomości to wszystkie przedmioty, które znajdują się wewnątrz budynku.

  Przedmioty specjalne* Drogocenne obrazy malarskie, biżuteria, broń, antyki lub monety.

  Czy jest to budynek palny?*

  Standard wykończenia*

  Oc w życiu prywatnym*

  Imię*

  Nazwisko*

  Pesel*

  Adres*

  Numer domu*

  Numer lokalu

  Miasto*

  Kod pocztowy*

  Województwo*

  Adres e-mail*

  Numer telefonu*

  Dodatkowe informacje

  No tags for this post.