Godziny otwarcia:
poniedziałek 12:00-18:00
wtorek - czwartek 10:00-18:00
piątek 10:00-16:00
Ubezpieczenia komunikacyjne
Ubezpieczenia majątkowe
Ubezpieczenia osobowe
Ubezpieczenia zdrowotne
Gwarancje ubezpieczeniowe
OC w życiu prywatnym
Slider

Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenie turystyczne – rodzaj ubezpieczenia zawartego pomiędzy ubezpieczającym się, a wybraną firmą ubezpieczeniową, W większości przypadków jest ono zawierane przed planowaną podróżą za granicę. Są to ubezpieczenia, które należą do grupy produktów mających bezpośredni lub pośredni związek z turystyką. Ubezpieczenia w turystyce i rekreacji obejmują wiele produktów skierowanych zarówno do przedsiębiorstw działających w szeroko pojętej branży turystycznej, jak i do osób fizycznych. Do takich osób należą, zarówno uczestnicy imprez zorganizowanych, jak i osoby indywidualne.

Ubezpieczenia turystyczne zazwyczaj obejmują:

 • możliwość wybrania indywidualnego zakresu ochrony,
 • koszty leczenia i assistance, NNW, ubezpieczenie bagażu podróżnego i OC w życiu prywatnym, ubezpieczenie kosztów wyjazdu z tytułu rezygnacji albo kosztów skrócenia uczestnictwa w imprezie,
 • wysokie sumy ubezpieczenia – koszty leczenia i assistance do 1,5 mln zł
 • możliwość rozszerzenia ochrony o zaostrzenia lub powikłania związane z chorobami przewlekłymi.

  Rodzaje ubezpieczenia*

  Kierunek wyjazdu*

  Początek ochrony*

  Koniec ochrony*

  Ilość osób poniżej 26 lat*

  Ilość osób powyżej 26 lat*

  Ilość osób powyżej 60 lat

  Rodzaj wyjazdu*

  Czy któraś z osób choruje na chorobę przewlekłą?

  Adres email*

  Numer telefonu*

  No tags for this post.