Godziny otwarcia:
poniedziałek 12:00-18:00
wtorek - czwartek 10:00-18:00
piątek 10:00-16:00
Ubezpieczenia komunikacyjne
Ubezpieczenia majątkowe
Ubezpieczenia osobowe
Ubezpieczenia zdrowotne
Gwarancje ubezpieczeniowe
OC w życiu prywatnym
Slider

Odszkodowanie za śmierć rodzica z polisy na życie – ile i kiedy przysługuje?

ma za zadanie chronić ubezpieczonego przed skutkami różnych wypadków losowych. Obejmuje zwykle zdarzenia takie jak choroba, wypadek, a czasem nawet utratę pracy. Dotyczy to wszystkich okoliczności, które wymagają wygenerowania dodatkowych, dużych środków finansowych albo znacząco ograniczają zdolność do ich samodzielnego zdobywania. Bardzo często polisa gwarantuje również wypłatę świadczeń w wypadku odejścia jednego z rodziców osoby uposażonej. Jak w praktyce wygląda odszkodowanie za śmierć rodzica? Kto może się o nie ubiegać i ile wynosi wysokość świadczenia?

  Imię i nazwisko*

  Telefon*

  Adres E-mail*

  Temat wiadomości*

  Treść wiadomości*

  Świadczenia z tytułu polisy na życie

  stanowi rodzaj zabezpieczenia na wypadek wystąpienia różnych nieprzewidzianych zdarzeń. Zwykle dotyczy to sytuacji skrajnych, które wiążą się nie tylko z poważnym stresem, ale również z uszczerbkiem finansowym. W przypadku tego typu wydarzeń często sami musimy ponieść wysokie koszty lub w jakiś sposób mamy ograniczoną możliwość zarabiania. Jedną z takich okoliczności jest z pewnością śmierć jednego z rodziców.

  Odejście kogoś bliskiego jest niezwykle trudne. Samo w sobie jest tak mocnym wydarzeniem, że trudno nam brać je pod uwagę pod jakimkolwiek względem. Sami rzadko potrafimy myśleć o śmierci kogoś z rodziny, nie mówiąc już o swojej własnej. Tymczasem śmierć rodzica zawsze jest ciosem, nie tylko emocjonalnym, ale również finansowym. Mimo więc, iż jest to tak straszne, warto pomyśleć o tym wcześniej i zabezpieczyć się przed taką ewentualnością.

  Odszkodowanie za śmierć rodzica z polisy na życie – co warto wiedzieć?

  Zakresy poszczególnych polis na życie są bardzo szerokie. Poszczególne firmy proponują różne warianty ubezpieczenia. Niektóre z nich obejmują więcej typów zdarzeń, inne mniej, jednak zasadniczymi elementami jest poważna choroba lub śmierć kogoś bliskiego. Choć, póki wszystko jest w porządku, takie zdarzenia wydają nam się odległe i nieprawdopodobne, warto rozważyć taką formę ochrony.

  Jeśli nasza polisa na życie obejmuje wypłatę świadczeń w razie naszej śmierci, wówczas osoby wskazane jako uposażone, otrzymają środki pieniężne.

  Komu przysługuje świadczenie w przypadku śmierci rodzica?

  Co do zasady, wypłata świadczeń pieniężnych dotyczy osób uposażonych, czyli wskazanych w polisie przez osobę, która wykupuje ubezpieczenie. W przypadku śmierci któregoś z rodziców najczęściej są nimi dzieci zmarłego. Nie zawsze jednak tak jest i nie ma takiej zasady, która narzucałaby na ubezpieczającego taki obowiązek.

  W praktyce osobą uposażoną może być każdy. Co więcej, wskazać można więcej niż jedną. Każdorazowo taki podział ustalany jest indywidualnie na życzenie klienta. Warto także mieć świadomość, że dotyczy to każdego, bez względu na stopień pokrewieństwa. Jedynym warunkiem jest to, kogo wskazał ubezpieczający w swojej polisie jako osobę upoważnioną do odbioru świadczenia. Nie ma tu znaczenia ewentualny testament zmarłego, który jest osobnym i niezależnym dokumentem. Wynika to z faktu, że wypłata odszkodowania z tytułu śmierci ubezpieczonego nie jest składnikiem spadku ani ewentualnego postępowania spadkowego! Stanowi ona osobne świadczenie, wynikające z opłacanych przez właściciela polisy składek. Ważne jest jedynie, aby wskazać osobę uposażoną z imienia i nazwiska. Niektóre firmy ubezpieczeniowe mogą wymagać jednak uzupełnienia dodatkowych danych, takich jak adres czy numer PESEL. W przypadku wypłaty środków pieniężnych z tytułu śmierci ubezpieczonego dotyczy ona wyłącznie osoby wskazanej jako uposażony. Jeśli w dokumencie zabraknie tej informacji, wówczas odszkodowanie otrzyma osoba lub osoby zgodnie z polskim prawem spadkowym.

  odszkodowanie za śmierć rodzica
  Odszkodowanie za śmierć rodzica – ubezpieczenia na życie Łódź

  Odszkodowanie za śmierć rodzica – wysokość świadczenia

  Wiele zainteresowanych polisą na życie osób pragnie uzyskać informację dotyczącą wysokości świadczenia na wypadek śmierci. Należy mieć jednak świadomość, że nie ma w tej kwestii jednej odpowiedzi. Wszystko zależy od całkowitej sumy ubezpieczenia. W przypadku śmierci właściciela polisy, osoba uposażona otrzymuje pełną kwotę. Jest to jedyna taka sytuacja, bowiem w każdym innym przypadku (wypadek lub choroba) świadczenie wynosi jedynie określony w umowie procent od sumy całkowitej.

  Formalności przy wykupywaniu polisy na życie

  Decydując się na zakup polisy na życie, należy przede wszystkim określić sumę całkowitą ubezpieczenia. W kolejnym kroku ustala się sposób jej opłacania. Może się to odbywać poprzez regularne składki lub większe wpłaty w określonym przedziale czasowym. Przed podpisaniem umowy konieczne może okazać się również wypełnienie ankiety dotyczącej stanu naszego zdrowia. Warto także dowiedzieć się w wybranej firmie ubezpieczeniowej, czy można w czasie obowiązywania ubezpieczenia, zmienić jego wysokość. Niektóre towarzystwa dopuszczają taką możliwość. Zwykle możliwe jest zwiększenie kwoty polisy. Warto jednak tę informację uzyskać wcześniej, aby móc dopasować rozwiązanie do swoich potrzeb.

  Wypłata odszkodowania za śmierć rodzica

  Aby otrzymać środki pieniężne z polisy z tytułu śmierci rodzica, należy przede wszystkim złożyć do towarzystwa ubezpieczeniowego akt zgonu. Można to zrobić na różne sposoby, najlepiej jednak skontaktować się z własnym doradcą ubezpieczeniowym, który podpowie, które rozwiązanie będzie dla nas najwygodniejsze.

  Do otrzymania świadczenia zwykle potrzebne są także inne dokumenty (między innymi dowód ubezpieczonego). Każde towarzystwo ma jednak swoje zasady, a lista potrzebnych danych zawarta jest w umowie o utworzenie polisy.

  Polisa na życie jest formą ubezpieczenia na wypadek różnych nieprzewidzianych zdarzeń, w tym również śmierci ubezpieczonego. Warto mieć świadomość, że szczegóły takiej umowy każdorazowo ustalane są indywidualnie. Dzięki temu poszczególne warunki można dopasować do swoich potrzeb i oczekiwań. Może to mieć znaczenie na przykład wtedy, gdy rodzic poniesie śmierć, na przykład w wyniku nieszczęśliwego wypadku, w momencie, gdy jego dziecko nie ukończyło jeszcze 18. roku życia. Wówczas, zgodnie z pierwotnymi ustaleniami, może nastąpić wypłata dotychczas zgromadzonych środków. Może się także zdarzyć, że to ubezpieczyciel, we własnym zakresie, reguluje składki na bieżąco, a następnie wypłaca całość uposażonej osobie. Należy jednak mieć świadomość, że, podpisując umowę ubezpieczeniową, wszystkie szczegóły trzeba ustalić zawczasu. Wszystkie te kroki są bardzo ważne, aby, w razie wystąpienia zdarzenia losowego, nie było żadnych wątpliwości i niedomówień. Pozwoli to ponadto na sprawną i bezproblemową wypłatę świadczenia.

  Inne świadczenia pieniężne z tytułu śmierci rodzica

  Warto wiedzieć, że w przypadku śmierci jednego z rodziców, możemy szukać również innych możliwości uzyskania środków finansowych. Jednym z nich jest zasiłek pogrzebowy, wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jest to jednorazowa zapomoga, której celem jest opłacenie kosztów pogrzebu oraz organizacja ewentualnej uroczystości po ceremonii. Ubiegać się o niego może jeden z członków rodziny, współmałżonek, dziecko lub wnuk, który organizuje pogrzeb. ZUS przyznaje zasiłek na poczet wydatków pogrzebowych, dla osoby, która miała przyznaną emeryturę, rentę lub regularnie opłacała składki ZUS.

  Inną formą wsparcia finansowego po śmierci rodzica jest tak zwana odprawa pośmiertna. Dotyczy ona przede wszystkim uczących się dzieci zmarłego, które nie ukończyły jeszcze 25. roku życia. Jeśli rodzic zmarł w chwili wykonywania obowiązków służbowych lub na urlopie wypoczynkowym, wówczas można ubiegać się o wypłatę takiej odprawy. Wysokość świadczenia zależy od stażu pracy zmarłego rodzica. Im dłuższy, tym większą sumę możemy otrzymać. O wypłatę odprawy mogą ubiegać się również inni członkowie rodziny, którym przysługuje w takiej sytuacji zasiłek rodzinny (na przykład współmałżonek zmarłego). Jeśli takich osób jest więcej, świadczenie dzieli się po równo na wszystkich upoważnionych.

  Zanim zdecydujemy się na wykupienie polisy na życie dla siebie lub kogoś bliskiego, warto wcześniej udać się na konsultację do wykwalifikowanego doradcy ubezpieczeniowego. Wspólnie możecie ustalić wszystkie szczegóły, dopasowując je do indywidualnej sytuacji oraz potrzeb. Doradca podpowie także, jakich formalności należy dopełnić i jakie dokumenty będą potrzebne do otwarcia polisy na życie.

   Imię i nazwisko*

   Telefon*

   Adres E-mail*

   Temat wiadomości*

   Treść wiadomości*